ZMIANA PROCEDUR

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” w dniu 11 października 2017 r. podjęto uchwałę w sprawie zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” na lata 2016-2023.

Wprowadzone zmiany podyktowane zostały nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz nowymi Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W związku z tym najbliższa ocena i wybór wniosków w zakresie Projekty dla przedsiębiorców – rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 8/2017) oraz w zakresie Projekty dla przedsiębiorców – podejmowanie działalności gospodarczej (nabór nr 10/2017) odbywał się będzie na podstawie zaktualizowanych procedur.

 

Procedury wyboru i oceny operacji -> pobierz

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast