AKTUALIZACJA LSR

Aktualizacja Strategi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” przedstawia do konsultacji społecznych propozycje zmian Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Zaproponowane zmiany do LSR dotyczą m.in.:

– skorygowania błędów pisarskich i oczywistych omyłek,

– dostosowania zapisów do dokumentów programowych dotyczących LSR,

– dostosowanie zapisów do dokumentów LGD,

– skorygowania i ujednoliceniu zapisów dotyczących monitoringu i ewaluacji LSR,

– dostosowania zapisów do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w prawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzialania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pliki do pobrania:

  1. projekt zmian LSR (proponowane zmiany zaznaczono na czerwono)
  2. załącznik A do Procedury Aktualizacji LSR – Formularz proponowanych zmian w dokumentach LGD Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”
  3. załącznik B do Procedury Aktualizacji LSR – Karta pomysłów na projekty
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast