AKTUALIZACJA LSR

Aktualizacja Strategi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” przedstawia do konsultacji społecznych propozycje zmian Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Zaproponowane zmiany do LSR dotyczą skorygowania błędów pisarskich i oczywistych omyłek oraz dostosowanie zapisów do dokumentów LGD.

Projekt zmian LSR – pobierz (proponowane zmiany zaznaczono na czerwono)

Jednocześnie informujemy o możliwości zgłaszania uwag i zmian do projektu LSR. Wypełniony formularz należy przesłań drogą elektroniczną na adres: lgdbiuro@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk. Termin nadsyłania uwag upływa 18 czerwca o godz. 16:00.

  1. załącznik A do Procedury Aktualizacji LSR – Formularz proponowanych zmian w dokumentach LGD Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” – pobierz
  2. załącznik B do Procedury Aktualizacji LSR – Karta pomysłów na projekty – pobierz
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast