Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 – spotkanie informacyjne

MIEJSCE: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna

DATA I GODZINA: 24 lipca 2018 r. (wtorek), godz. 14:00.

                         


5 lipca 2018 roku rozpoczął się nabór wniosków do konkursu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018”.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim w latach 2018-2019.

Mikrodotacje na realizację inicjatyw:

Inicjatywa jednorazowa musi być zrealizowana w okresie krótszym niż 30 dni.
Inicjatywa nie jednorazowa musi trwać dłużej niż 60 dni.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi:
– w przypadku inicjatywy jednorazowej – do 3 tys. zł
– w przypadku inicjatywy nie jednorazowej – od 2 do 5 tys. zł

Wkład własny – minimum 10 % wartości wnioskowanej dotacji w postaci wkładu finansowego lub usługowego lub rzeczowego lub pracy wolontariuszy

W 2018 roku na inicjatywy lokalne, czyli zadania publiczne mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowaliśmy przeznaczyć 350 000,00 złotych.

Operator: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”: powiaty-niżański, leżajski, przeworski, lubaczowski, jarosławski, łańcucki –tel.: 790 688 622; e-mail:nisko.fio@gmail.com

 

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast