POSIEDZENIE RADY PROGRAMOWEJ LGD – 21.02.2019

Informujemy, iż 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w biurze LGD (Wierzawice 874) odbędzie się posiedzenie Rady Programowej dot. naborów:

– nr 1/2019 Promocja obszaru LGD,

– nr 2/2019 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Wnioski będące przedmiotem oceny, dostępne są do wglądu dla członków Rady Programowej w godzinach pracy biura.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej przez Przewodniczącego Rady.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad (quorum).
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących Komisję Sprawdzającą.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podpisanie Deklaracji Poufności i Oświadczenia.
 6. Sporządzenie i podpisanie Rejestru Interesów.
 7. Ocena zgodności wniosków z LSR.
 8. Sporządzenie listy wniosków ocenionych w ramach oceny wstępnej i podjęcie ewentualnych uchwał w stosunku do operacji, które nie spełniają warunków oceny wstępnej.
 9. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
 10. Sporządzenie listy wniosków ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wniosków oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 12. Sporządzenie listy wybranych operacji.
 13. Wolne głosy, wnioski i zapytania
 14. Zamknięcie posiedzenia Rady.
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast