ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 21 lutego 2019 r. w godzinach od 11:00 do 16:00 w Wierzawicach 874.

Warsztat jest elementem ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Region Sanu i Trzebośnicy”. Jego celem będzie bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Omówione zostaną następujące tematy:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie ?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę ?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD ?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii ?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów ?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych) ?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej  i Stowarzyszenia, a także wszystkie osoby zainteresowane rozwojem lokalnym.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod nr telefonu 17 242 12 04 lub 798 628 608 do 20 lutego do godz. 1600.  

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna
tel. 798 628 608
godz. pracy: 15:00-21:00
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast