Posiedzenie Rady Programowej LGD – 29.03.2022

Informujemy, iż w dniu 29.03.2022 r. (wtorek) o godzinie 09:00 w Punkcie Konsultacyjnym w Judaszówce, Judaszówka 328, odbędzie się posiedzenie Rady Programowej.

Celem posiedzenia będzie:

1) weryfikacji wyników wyboru operacji w związku ze złożonym przez wnioskodawcę protestem do wyników wyboru wniosku złożonego w ramach naboru 1/2022 o udzielenie wsparcia w zakresie: Projekty dla Przedsiębiorców – podejmowanie działalności gospodarczej; oraz

2) przeprowadzenie procedury wyboru i oceny operacji wniosków złożonych w ramach naborów nr:

   • 3/2022 o udzielenie wsparcia w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,
   • 4/2022 o udzielenie wsparcia w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej,
   • 5/2022 o udzielenie wsparcia w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Zgodnie z §4 Regulaminu Rady Programowej LGD Stowarzyszenie „Region Sanu
i Trzebośnicy”, członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu Rady. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenie Przewodniczącego Rady za pośrednictwem Biura LGD.

Wniosek będący przedmiotem weryfikacji oraz wnioski będące przedmiotem oceny, dostępne będą do wglądu dla członków Rady Programowej w godzinach pracy Biura LGD.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad (quorum).
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących Komisję Sprawdzającą.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podpisanie Deklaracji Poufności i Oświadczenia.
 6. Sporządzenie i podpisanie Rejestru Interesów.
 7. Omówienie protestu złożonego w ramach naboru 1/2022 i weryfikacja wyników dokonanej przez Radę oceny operacji.
 8. Podjęcie stosownej uchwały.
 9. Sporządzenie listy wybranych operacji w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.
 10. Ocena zgodności operacji z LSR.
 11. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej i podjęcie ewentualnych uchwał w stosunku do operacji, które nie spełniają warunków oceny wstępnej.
 12. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
 13. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 15. Sporządzenie listy wybranych operacji.
 16. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie posiedzenia Rady.
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast