Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury na obszarze LGD

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” rozpoczęła realizację pierwszego Projektu Grantowego pn. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej na obszarze LGD,  którego celem jest Budowa, przebudowa i wyposażenie 6 obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej w celu udostępnienia mieszkańcom i turystom.

W ramach projektu planowana jest realizacja 6 zadań:

– Utworzenie terenu rekreacyjnego w Biedaczowie;
– Zakup wyposażenia w postaci krzeseł i stołów konferencyjnych;
– Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Piskorowicach;
– Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Nowej Sarzynie;
– Budowa altany i grilla ogrodowego;
– Zakup wyposażenia plenerowej siłowni.

Z wszystkimi grantobiorcami zostały już podpisane umowy na realizację poszczególnych zadań.

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast