Procedury wyboru i oceny grantobiorców

Procedury wyboru i oceny grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”


ZAŁĄCZNIKI:

1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegłowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki


2. Formularz wniosku o powierzenie grantu


3. Karta oceny wstępnej wniosku o powierzenie grantu


4. Karta weryfikacji wyjaśnień/uzupełnień do wniosku


5. Deklaracja poufności członka Rady Programowej LGD Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”


5a. Deklaracja poufności pracownika Biura LGD Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”


5. Rejestr interesów członków organu decyzyjnego


5a. Rejestr interesów pracownika Biura LGD


6. Oświadczenie członka Rady Programowej LGD Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”


6a. Oświadczenie pracownika Biura LGD Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”


7. Rejestr interesów członków organu decyzyjnego


7a. Rejestr interesów pracownika Biura LGD Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”


8. Karta oceny według lokalnych kryteriów Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”


9. Karta oceny według lokalnych kryteriów Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”


10. Karta oceny według lokalnych kryteriów Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”


11. Wzór umowy o powierzenie grantu


12. Wzór wniosku o rozliczenie grantu


LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast